Alfons Mucha

muchaAlfons Mucha je jedním z nejvýznamnějších představitelů stylu Art Nouveau. Je oblíbený díky používání sytých barev. V jeho dílech se objevují výrazné protiklady vyplývající ze zájmu o dvě námětové oblasti: alegorii denních a ročních dob, a dějinné scény.